Despre noi

Obiectivul general al proiectului: Cresterea ocuparii in Regiunea Centru, Nord-Est, Nord-Vest si Sud-Est prin stimularea participarii pe piata muncii a persoanelor cu potential antreprenorial si crearea unui program regional integrat de incurajare si sprijin tehnico-financiar pentru infiintarea si dezvoltarea de noi intreprinderi in mediul urban.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1–Cresterea constientizarii si promovarea atitudinii pozitive fata de cultura antreprenoriala prin derularea unei campanii de informare a antreprenoriatului in Regiunile CENTRU,N-E,N-V,S-E.

OS2-Identificarea si selectia a 630 persoane care doresc sa demareze o activitate independenta (persoane care beneficiaza de sprijin, din care: – Angajati, inclusiv persoane care desfasoara o activitate independenta – 50 persoane; persoane care beneficiaza de sprijin: 130 alte persoane fizice; persoane care beneficiaza de sprijin, din care: – Someri si inactivi: 450 persoane) care vor participa la cursurile de formare antreprenoriala,Regiunile CENTRU,Nord-Est,Nord-Vest,Sud-Est.

OS3-Implementarea unui program de formare antreprenoriala pentru incurajarea antreprenoriatului si dezvoltarea culturii antreprenoriale prin formarea si asistarea in dezvoltarea unui plan de afaceri a 630 persoane care doresc sa dezvolte o activitate independenta in Regiunile CENTRU, Nord-Est,Nord-Vest,Sud-Est.

OS4-Incurajarea antreprenorialului si oferirea de servicii de sprijin pentru initierea afacerilor prin oganizarea unei competitii de planuri de afaceri in vederea subventionarii a 76 planuri de af aceri selectate in urma concursului de planuri de afaceri organizat cu ajutorul platformei de selectie si a selectiei fizice.

OS5-Furnizarea de servicii de asistenta/consultanta/mentorat si implementarea Planurilor de Afaceri in etapa II a proiectelor pentru cele 76 persoane  ale caror Planuri de Afaceri au fost selectate in cadrul concursului de afaceri avand ca scop completarea competentelor de tip tehnic prin implementarea unui Pachet de consultanta specifica personalizata si formarea de antreprenori constienti de valoarea personala reala si de nevoia imbunatatirii continue a competentelor/abilitatilor de ordin personal prin Implementarea unui Program de consiliere si dezvoltare personala  personalizat

OS6 – Cresterea nivelului de sustenabilitate a mediului economic urban din Regiunile  CENTRU, Nord-Est,Nord-Vest,Sud-Est, prin crearea de conditii  pentru infiintarea si dezvoltarea de afaceri in activitati nonagricole -infiintare, demarare activitate, finantare Plan de Afaceri si monitorizare.

OS7 – IMPLEMENTAREA UNUI MECANISM SUSTENABIL DE SUSTINERE SI PROMOVARE A NOILOR INTREPRINDERI si de valorificare a rezultatelor proiectului catre alte grupuri tinta prin crerea unui CENTRUL IMM-BUSINESS HUB si alte instrumente inovative.