Anunt Participare Servicii de Contabilitate

Nr 7 din 12.10.2017

 ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE DIRECTA

PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII DE CONTABILITATE – COD CPV 79211000-6 (SERVICII DE CONTABILITATE)

 PATRONATUL NATIONAL AL FEMEILOR DE AFACERI DIN INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII cu sediul in Mun. Constanta, BLD Tomis nr. 40, jud.Constanta, tel: 0744.502.399, reprezentat legal de ELENA COANDA in calitate de Presedinte, organizeaza achizitia directa, pentru atribuirea contractului de SERVICII DE CONTABILITATE- COD CPV -79211000-6 (Servicii de contabilitate).

Principalele atributii ale expertului contabil sunt urmatoarele:

 • Intocmirea contabilitatii analitice a proiectului;
 • Intocmirea contractelor individuale de munca si a documentelor privind modificarile aduse acestora pe perioada derularii proiectului;
 • Transmiterea contractelor de munca in Revisal;
 • Contabilizarea corecta, cronologica si operativa a documentelor financiare justificative pentru operatiunile privind implementarea proiectului;
 • Mentinerea in permanenta a legaturii cu reprezentantii financiari ai partenerilor;
 • Asigurarea respectarii cheltuielilor conform liniilor bugetare;
 • Verificarea si inregistrarea deconturilor (deconturi pentru achizitie bunuri si materiale, deconturi deplasari interne, deconturi diverse);
 • Luarea masurilor pentru reconstituirea documentelor contabile in situatie de distrugere, sustragere sau pierdere in termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la constatarea acestei situatii;
 • Furnizarea tuturor informatiilor necesare organismelor de audit si control, inclusiv Autoritatii Contractante;
 • Semnalarea membrilor echipei de implementare a problemelor cu implicatii economico-financiare aparute pe parcursul implementarii proiectului;
 • Asigura evidenta distincta a cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului;

Alte atributii:

 • Verificarea si inregistrarea ordinelor de plata, statelor de plata salarii si celorlalte rapoarte generate de program;
 • Completarea declaratiilor catre bugetul statului si catre bugetele fondurilor speciale conform legislatiei in vigoare si transmiterea acestora catre ANAF;
 • Eliberarea la cerere, cetre persoanele interesate de adeverinte privind venitul net realizat, precum si contributiile catre fondul initial de asigurari de sanatate si contributia catre fondul de asigurari sociale.

Nota: Contractul pentru servicii de contabilitate va fi atribuit unui expert contabil (persoana fizica autorizata sau persoana juridica).

Specificatii tehnice

 • Expertul contabil trebuie sa faca dovada inregistrarii ca membru CECCAR;
 • Expertul contabil nu trebuie sa fi fost sanctionat in ultimii 3 ani de Departamentul de etica sau de catre comisiile de disciplina ale CECCAR sau echivalentul acestuia din alte tari. Dovada se face prin declaratie pe propria raspundere sau prin orice alt act doveditor;
 • Expertul contabil va prezenta declaratie de respectare privind conflictul de interese in cadrul procedurilor de achizitie.
 • Certificat de inregistrare sau Certificat constatator, din care sa reiasa ca prestatorul este inregistrat cu cod CAEN, principal sau secundar, aferent serviciilor de contabilitate.
 • Durata de prestare a serviciilor este de 36 de luni de la data semnarii contractului, cu posibilitate de prelungire prin act aditional, numai in conditiile in care se prelungeste contractul de finantare semnat de beneficiar.
 • Serviciile contabile vor fi prestate in Constanta

Valoarea estimata a contractului alocata partenerului 2 PATRONATUL NATIONAL AL FEMEILOR DE AFACERI DIN INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII este de 32.400,00 lei cu TVA inclus.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare – Preţul cel mai scăzut.

Ofertele se primesc la sediul PATRONATUL NATIONAL AL FEMEILOR DE AFACERI DIN INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII- Partener 2, Mun. Constanta, BLD Tomis nr. 40, jud.Constanta sau pe mail la adresa office@pnfaimm.ro pana in data de  18.10.2017, orele 16:00.

Proiectul “A.C.A.S.A.-Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranta, Ambitie” avand nuamrul de identificare al contractului POCU/89/3/7/107667, este cofinantat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Apel POCU/89/3/7/ Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana/7/ Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana.

Intocmit,

Coanda Elena

Coordonator Partener 2

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *