Anunt Participare servicii de Promovare si Publicitate

Nr.15 din 10.11.2017

ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE DIRECTA

PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII DE PROMOVARE SI PUBLICITATE – COD CPV 79341000-6 (SERVICII DE PUBLICITARE)

 PATRONATUL NATIONAL AL FEMEILOR DE AFACERI DIN INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII cu sediul in Mun. Constanta, BLD Tomis nr. 40, jud.Constanta, tel: 0744.502.399, reprezentat legal de ELENA COANDA in calitate de Presedinte, organizeaza achizitia directa, pentru atribuirea contractului de SERVICII DE PROMOVARE SI PUBLICITATE- COD CPV -79341000-6 (Servicii de publicitate).

Serviciile de promovare si publicitate care fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie sunt reprezentate de:

  • 60 anunţuri -dimensiunea A3
  • brosura de informare care contribuie la cresterea gradului de informare al grupului tinta interesat cu privire la actiunile antreprenoriale de care pot beneficia- in format electronic
  • 2 bannere online afisate pe 3 site-uri regionale si/sau nationale cu impact si relevanta asupra gruputului tinta vizat. Dimensiuni standard recomandate-tip cover pagina facebook
  • campanie de promovare utilizand principalele retele de socializare (facebook, twitter, snapchat etc).

La elaborarea  materialelor de promovare  prestatorul va respecta cerinţele impuse prin Manualul de identitate vizuală – Instrumente Structurale 2014-2020 în România.

Durata prestarii serviciilor va fi de la data semnării contractului de publicitate pe o durata de 6 luni, respectiv pana la 31.05.2018.

Descrierea serviciilor solicitate si graficul de prestare al acestora:

Măsurile  de informare şi publicitate

 

     Perioada de

       prestare

1.      60 anunţuri Noiembrie  2017
2.      1 brosura de informare care contribuie la cresterea gradului de informare al grupului tinta interesat cu privire la actiunile antreprenoriale de care pot beneficia Noiembrie 2017 – Decembrie 2017
3.      2 bannere online afisate pe 3 site-uri regionale si/sau nationale cu impact si relevanta asupra gruputului tinta vizat. Noiembrie 2017

-Mai  2018

4.     Campanie de promovare utilizand principalele retele de socializare (facebook, twitter, snapchat etc). Noiembrie 2017

-Mai 2018

Valoarea estimata a contractului alocata partenerului 2 PATRONATUL NATIONAL AL FEMEILOR DE AFACERI DIN INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII este de 26.900,00 lei cu TVA inclus.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare – Preţul cel mai scăzut.

Oferta va cuprinde:

  • Oferta tehnico-financiara
  • Documente de eligibilitate: certificat de inregistrare sau Certificat constatator, din care sa reiasa ca prestatorul este inregistrat cu cod CAEN, principal sau secundar, aferent serviciilor de publicitate, in copie cu mentiunea „conform cu originalul”; declaratie de respectare privind conflictul de interese in cadrul procedurilor de achizitie.

Ofertele se primesc la sediul PATRONATUL NATIONAL AL FEMEILOR DE AFACERI DIN INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII- Partener 2, Mun. Constanta, BLD Tomis nr. 40, jud.Constanta sau pe mail la adresa office@pnfaimm.ro pana in data de  17.11.2017 orele 16:00.

Proiectul “A.C.A.S.A.-Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranta, Ambitie” avand nuamrul de identificare al contractului POCU/89/3/7/107667, este cofinantat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Apel POCU/89/3/7/ Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana/7/ Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana.

Intocmit,

Coanda Elena

Coordonator Partener 2