Anunt Participare Creare Website

Nr 16 din 10.11.2017

ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE DIRECTA

PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII CREARE WEBSITE – COD CPV 72413000-8 (SERVICII DE PROIECTARE DE SITE-URI WWW (WORLD WIDE WEB))

 PATRONATUL NATIONAL AL FEMEILOR DE AFACERI DIN INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII cu sediul in Mun. Constanta, BLD Tomis nr. 40, jud.Constanta, tel: 0744.502.399, reprezentat legal de ELENA COANDA in calitate de Presedinte, organizeaza achizitia directa, pentru atribuirea contractului de SERVICII CREARE WEBSITE – COD CPV 72413000-8 (servicii de proiectare de site-uri www (world wide web)).

Serviciile de creare website care fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie sunt reprezentate de:

  • creare website prezentare proiect;
  • actualizare conţinut pagini de prezentare (modificare texte, adăugare imagini, etc.);
  • dezvoltare funcţii website (implementarea de noi functionalităţi);
  • verificarea periodică a site-ului şi a funcţionării corespunzatoare a acestuia;
  • actualizarea periodica a scripturilor folosite în site (scripturi de monitorizare vizitatori, scripturi javascript, etc.);
  • administrare conturi de email personalizate ;
  • monitorizare statistici vizitatori site;
  • găzduire web pe servere performante, localizate în România;

Durata prestarii serviciilor va fi de la data semnării contractului de servicii creare website  pe toată durata de implementare a proiectului, respectiv pana la 20.09.2020, cu posibilitate de prelungire prin act aditional, numai in conditiile in care se prelungeste contractul de finantare.

Valoarea estimata a contractului alocata partenerului 2 PATRONATUL NATIONAL AL FEMEILOR DE AFACERI DIN INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII este de 11.000,00 lei cu TVA inclus.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare – Preţul cel mai scăzut.

Oferta va cuprinde:

  • Oferta tehnico-financiara
  • Documente de eligibilitate: certificat de inregistrare sau Certificat constatator, din care sa reiasa ca prestatorul este inregistrat cu cod CAEN, principal sau secundar, aferent serviciilor de publicitate, in copie cu mentiunea „conform cu originalul”; declaratie de respectare privind conflictul de interese in cadrul procedurilor de achizitie.

Ofertele se primesc la sediul PATRONATUL NATIONAL AL FEMEILOR DE AFACERI DIN INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII- Partener 2, Mun. Constanta, BLD Tomis nr. 40, jud.Constanta sau pe mail la adresa office@pnfaimm.ro pana in data de  17.11.2017 orele 16:00.

Proiectul “A.C.A.S.A.-Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranta, Ambitie” avand nuamrul de identificare al contractului POCU/89/3/7/107667, este cofinantat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Apel POCU/89/3/7/ Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana/7/ Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana.

Intocmit,

Coanda Elena

Coordonator Partener 2